Σε συνέχεια της ημερίδας για τα νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 10 Μαρτίου στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας της Ένωσης, η ΠΕΔΜΕΔΕ δίνει τη δυνατότητα στα ενημέρα μέλη της να ενημερωθούν περαιτέρω για τα νέα αυτά προγράμματα και να εξετάσουν τις πιθανότητες ένταξής τους σε κάποιο από αυτά.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής :

Τα ενδιαφερόμενα μέλη θα επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Ένωσης (τηλ. 2103614978) για να ορίσουν ημερομηνία και ώρα συνάντησης με τα στελέχη της Five One Συμβουλευτική.

Κατά τη συνάντηση, στέλεχος της εταιρείας Five One Συμβουλευτική, θα επεξηγεί όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος , ενώ θα γίνεται για το κάθε μέλος,ατομική επιχείρηση ή  εταιρεία,  προαξιολόγηση , ούτως ώστε να διερευνηθεί αρχικά η επιλεξιμότητα της επιχείρησης καθώς και οι πιθανότητες ένταξης της κάθε επιχείρησης στο πρόγραμμα που την ενδιαφέρει.

Η παραπάνω διαδικασία προσφέρεται δωρεάν χωρίς καμία υποχρέωση για τα ενήμερα μέλη της Ένωσης .

Μέρες και ώρες συναντήσεων:

Δευτέρα και Τετάρτη 13:00 – 16:00

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Κατά τη συνάντηση τα ενδιαφερόμενα μέλη θα πρέπει να έχουν μαζί τους ορισμένα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής ανά πρόγραμμα.

– Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές – Δικαιολογητικά

– Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Δικαιολογητικά

– Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών –     Δικαιολογητικά