Μετά την κατάργηση από 1-1-2015 ορισμένων κρατήσεων υπέρ τρίτων πριν την είσπραξη κάθε λογαριασμού δημοσίου έργου, η Ένωση διαπιστώνει πως οι αρμόδιες Τράπεζες δεν έχουν προσαρμόσει μέχρι σήμερα το σύστημά τους στις νέες αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις, με άμεση συνέπεια την ταλαιπωρία-αδυναμία των μελών της προκειμένου να πληρώσουν τις κρατήσεις και να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους.

Η Ένωση ενεργεί προς κάθε αρμόδια κατεύθυνση προς επίλυση του αναφυέντος προβλήματος το συντομότερο δυνατό.