Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ η εφαρμογή με την οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Η δυνατότητα αυτή αφορά στους ασφαλισμένους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 01.01.1993

Σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας