Όπως μας πληροφόρησαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης στο ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με το Ν. 3518/2006 δίδεται η δυνατότητα στους νέους ασφαλισμένους προαιρετικής υπαγωγής στην Ειδική Προσαύξηση.

Σχετική Αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Νομική Υπηρεσία της ΠΕΔΜΕΔΕ (Τηλ. 2103614978)