Ξεκίνησε η δυνατότητα διακανονισμού οφειλών από το ΤΣΜΕΔΕ, στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31.10.2014, αρ. 54) με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Εδώ η σχετική εγκύκλιος.