Διορισμός Αντπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών με το Π.Δ. 25

ΦΕΚ 21 Α’/27.01.2015

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

Post comment