Η Ένωση ενημερώθηκε εγγράφως για τη διοργάνωση της 14ης Διεθνούς Έκθεσης Δημοσίων Έργων στην Αλγερία, υπό την αιγίδα του αλγερινού Υπουργείου Δημοσίων Έργων