Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1619 Β/ 2014 Κοινή  Υπουργική Απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που προσδιορίζει τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ, που λόγω οφειλών έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα,προκειμένου να έχουν παροχές υγείας οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους  μέχρι τις 28/2/2015