Η Κοινότητα, ενισχύοντας τις δυνατότητες διασυνοριακών απαιτήσεων χρεών, ξεκίνησε τη διαδικασία για τη νομοθέτηση της δυνατότητας διασυνοριακών δεσμεύσεων λογαριασμών. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εκδώσει δικαστική απόφαση από εθνικό δικαστήριο ή να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία μικρών απαιτήσεων (< 2.000 ευρώ), ενώ για την τελευταία έχει ξεκινήσει διαβούλευση για αλλαγές / επεκτάσεις.

Η πρόταση ψηφίστηκε στη σχετική επιτροπή του ευρωκοινοβουλίου και το σύνολο αναμένεται να εγκριθεί πλήρως εντός του έτους. Η σχετική νομοθεσία αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη δραστηριοποίησή τους εκτός συνόρων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-923_en.htm