Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκυκλίους που διευκρινίζουν θέματα σχετικά με την απασχόληση Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας στις επιχειρήσεις.

Εδώ η εγκύκλιος με θέμα την “Υποβολή στοιχείων απασχόλησης ΤΑ και ΙΕ”

Εδώ η εγκύκλιος με θέμα την “Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας από εργοδότη στην επιχείρησή του”