Η ΠΟΛ 1249/2013 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εικονικότητα  φορολογικών στοιχείων