Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας των φορολογούμενων