Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ