Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την ΠΟΛ 1061/2016 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών