Το Τμήμα Ασφάλισης και παροχών εργασίας του Υπουργείου Εργασίας εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.

Διευκρινίζεται συγκεκριμένα ότι οι ασφαλισμένοι που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα λόγω  ασφαλιστικών οφειλών λαμβάνουν ασφαλιστική ικανότητα από την ημέρα εισαγωγής τους στο νοσοκομείο, εφόσον εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν τις οφειλές τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.