Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δίδει διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση των  δαπανών από επιχειρηματική δραστηριότητα