Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε έγγραφο με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης