Με την ΠΟΛ 1068/2016 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων