Η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει οδηγίες , σε συνέχεια της ΠΟΛ 1120/2014, σχετικά με το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες