Με την ΠΟΛ 1114/2016 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις σχετικά με την υποβλή τροποποιητικων φορολογικών δηλώσεων