Την έκδοση εγκυκλίου για να διευκρινιστεί ότι  η κράτηση υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥστους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων  αφορά σε συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μετά την 23.05.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού Νόμου)  ζητά, εκτός των άλλων, η Ένωση από τον Υπουργό Υποδομών