Με την ΠΟΛ 1055/2016 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους