Με την ΠΟΛ 1096/2016 το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει  θέματα σχετικά με την καταβολή φόρου συγκεκριμένης κατηγορίας υπόχρεων