Το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ 1186/2015 παρέχει διευκρινίσεις για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014, μετά τη νέα παράταση που δόθηκε