Το Υπουργείο Οικονομικών δίδει οδηγίες αναφορικά με την έκδοση τιμολογίων για την καταχώρηση διακηρύξεων στις εφημερίδες