Η ΠΕΔΜΕΔΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιμόρφωσης των συναδέλφων στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρονικής δημοπράτησης αποφάσισε να διεξάγει σεμινάρια.

Για το λόγο αυτό, τα ενήμερα μέλη της Ένωσης που ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ένωσης είτε με e-mail : info@pedmede.gr  είτε με fax : 2103641402.

Εδώ η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος