Με την ΠΟΛ 1006/2016 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό η υπ΄αριθμ. 256/2015 γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφορικά με τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου σε επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό