Το Υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα στην Ένωση με θέμα “Διεθνείς Εκθέσεις – INDIA SOFT –  (Hayderabad  4-5/2/2019) και – INDIA STONEMART – (Jaipur  31/1 – 3/2/2019).