Προκειμένου  να αντιμετωπιστούν με ομοιόμορφο και ενιαίο τρόπο θέματα που αφορούν τη διαχείριση   των Δελτίων Ασφαλιστικής Ταυτότητας και Εισφορών  που διαθέτουν τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ και χορηγούν στους ασφαλισμένους και για να εντοπιστούν ορισμένα εξ αυτών, που δεν είναι γνήσια, το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο που παρέχει σχετικές οδηγίες.