Με την ΠΟΛ 1272/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις που σφορούν στις διατάξεις του Ν. 4337/2015 σχετικά με την άσκηση ποινικής δίωξης κατά οφειλετών προς τον Δημόσιο