Μετά από τις  διαμαρτυρίες της Ένωσης ,  ενημερωθήκαμε  ότι η Περιφέρεια Ηπείρου θα προχωρήσει στην ανάκληση δημοπράτησης των υποέργων στα οποία καλούνταν μεγάλα  πτυχία με βάση το συνολικό προϋπολογισμό του έργου  και στην εκ νέου δημοπράτηση , καλώντας πτυχία με βάση τον προϋπολογισμό κάθε υποέργου ξεχωριστά.

Ήδη η  Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ανακάλεσε τη  διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας και το διαγωνισμό που είχε οριστεί να γίνει την 29-09-2015  για την ανάθεση σύμβασης  του έργου με τίτλο: «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Αγίας Παρασκευής) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 2.580.000,00 € ( με ΦΠΑ) του συνολικού έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ (νυν ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 16.484.693,00 €

Τέλος η  Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε  ότι ο  διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εκ νέου μετά την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.