Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Δήμαρχο Πρέβεζας για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου. Στην επιστολή τονίζεται, εκτός των άλλων, η πάγια θέση του Τμήματος υπέρ των διαγωνισμών με ανοικτές διαδικασίες.