Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου διαμαρτύρεται στον Περιφερειάρχη Ηπείρου για μεγάλο αριθμό συμβάσεων με απ’ ευθείας αναθέσεις και ζητά τον περιορισμό τους.