Διαμαρτυρία προς τον Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. απέστειλε το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου με αίτημα την αναβολή διαγωνισμού για να κληθούν τα σωστά πτυχάι ΜΕΕΠ