Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου διαμαρτύρεται για τη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού “Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών” του Δήμου Ιωαννιτών