Το Περιφερειακό Τμήμα  ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά από τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων να κληθούν όλες οι κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό, όπως ορίζεται στη νομοθεσία