Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου  για  το μεγάλο αριθμό διαγωνισμών έργων που διενεργούνται με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση