Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου για μεγάλο αριθμό έργων που δίδονται με απευθείας ανάθεση