Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε έγγραφο προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων  της Περιφέρειας Ηπείρου ζητώντας τον εξορθολογισμό των εγγραφών των εμπειροτεχνών στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Εδώ η επιστολή