Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Πρέβεζας με την οποία ζητά την επαναδημοπράτηση έργου, αφού διορθωθούν οι καλούμενες τάξεις και κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό δημοσίου έργου