Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Ιωαννιτών για τις καλούμενες τάξεις και κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό