Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια Ηπείρου για την απευθείας ανάθεση του  έργου με τίτλο”Αποκατάσταση οδού από ΕΟ Ιωαννίνων- Κοζάνης προς ΤΚ Λαγκάδας Κόνιτσας”