Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού γιατί στα τεύχη δημοπράτησης για το διαγωνισμό της 05.11.2018 δεν καλούνται εργολήπτες δημοσίων έργων και επιπλέον ορισμένες απαιτήσεις της διακήρυξης  είναι εσφαλμένες.