Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τη Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητώντας την απαλοιφή υπερβολικής απαίτησης σε πέντε διακηρύξεις διαγωνισμών