Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το ΤΕΙ Πειραιά με την οποία ζητά  επαναδημοπράτηση  διαγωνισμού, απαλοφή των επιπλέον όρων της διακήρυξης και συμμετοχή πιστοποιημένων εργοληπτικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ.