Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία στο ΤΕΙ Πειραιά για τη διακηρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των ΗΜ εγκαταστάσεων, στην οποία αφενός δεν καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ και αφετέρου η απαιτούμενη εμπειρία δε συνάδει με το δημοπρατούμενο αντικείμενο