Η Ένωση με  έγγραφό της προς το Τμήμα Ανοικοδομήσεων του Ταμείου Εθνικού Στόλου  διαμαρτύρεται, γιατί δεν καλούνται  εργολήπτες για την εκτέλεση εργασιών στο κτίριο ιδιοκτησίας  ΤΕΣ επί της οδού Παλλάδος 24-26 στην Αθήνα