Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Πολεμικό Ναυτικό, γιατί σε διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί την 16.03.2016 ζητείται βεβαίωση ISO και εξ αυτού του λόγου αποκλείεται η πλειοψηφία των εργοληπτικών επιχειρήσεων