Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΟΜ, στο Σκαραμαγκά, για δύο διαγωνισμούς της 06.06.2017   που δεν διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία