Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών ζητώντας την απαλοιφή των υπρβολικών και ασαφών όρων από τη διακήρυξη του διαγωνισμού που πρόκειται να λάβει χώρα την 07.03.2017